SMANJITE SVOJE PAUŠALNO UTVRĐENE PORESKE OBAVEZE | Preporuke knjigovođama !!!

2017-05-27 23:28:49Postavio Miloš Milutinović

Ukoliko vas je vaš knjigovođa još nije obavestio o mogućnostima za smanjenje poreskih obaveza želimo da ukratko pojasnimo suštinu novog propisa.

 

Izmenom Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje  obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013) u 2014. godini je i pored otežanih uslova poslovanja delatnostima svrstanim u petu grupu: lekari, stomatolozi, apotekari, veterinari, profesori, prevodioci, tumači, inženjeri, arhitekte, fizioterapeuti, zubni tehničari, advokati i druge slične profesionalne delatnosti, su uvećane obaveze na ime poreza i doprinosa za 15%, a delatnostima svrstanim u četvrtu grupu: zlatari, kamenoresci, plastičari, metalostrugari, pekari, proizvodnji testenina, poslastičari, građevinska delatnost i druge slične delatnosti, uslužno rezanje građe, stolari, stakloresci, radnje za zabavne igre, modni krojači, trgovinska i ugostiteljska delatnost koja se obavlja u kiosku ili prikolici i sličnom montažnom ili pokretnom objektu za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

 

Mnogi poreski obveznici su nezadovoljni ovim i razmišljaju kako da te obaveze smanje pa samim tim i angažuju knjigovođe kako bi detaljnije ispitali mogućnosti i evo do čega su došli:

 

Sada je trenutak da smanjite svoje obaveze za 2015. godinu !!!

 

Kako : tako što ćete, do kraja Januara, podneti poresku prijavu za oporezivanje prema stvarno ostvarenom prihodu i početi da vodite poslovne knjige po sistemu prostog (može i dvojnog) knjigovodstva.

 

U čemu je razlika : osnovicu za oporezivanje sami utvrđujete samooporezivanjem (poreska uprava ne utvrđuje svojim rešenjem) putem poreskog bilansa sačinjenog na osnovu knjigovodstvenih podataka o ostvarenim prihodima i rashodima (oporeziva dobit-dohodak). Samim tim, ukoliko je tako utvrđena osnovica niža od paušalno utvrđene osnovice i obaveze na ime poreza i doprinosa su, srazmerno, manje.

 

Dakle, ako su vam paušalno utvrđene obaveze visoke i ne odgovaraju vašim ostvarenim prihodima imate rešenje. U ovakvim tržišnim uslovima poslovanja, besparici i poslovanju na granici opstanka obaveze plaćajte srazmerno vašim rezultatima poslovanja.Čak, ukoliko poslujete sa gubitkom, kada su vaši poslovni rashodi veči od prihoda, ne placate porez a doprinose plaćate na propisane minimalne osnovice (oko 100 evra mesečno) jer vi i vaši članovi porodice koristite prava iz obaveznog osiguranja (zdravstveno i penzijsko osiguranje i pravo na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti).

 

Za razliku od paušalnog oporezivanja gde ste vodili Knjigu ostvarenog prometa (KPO), kod oporezivanja prema stvarnom prihodu vodite Knjigu prihoda i rashoda (PK-1) u kojoj pored prihoda knjižite i rashode delatnosti.

 

Ova agencija je 1-2 godine unazad savetovala mnogim klijentima prelazak na ovakav način oprezivanja i većina je to i prihvatila. Ovo nije nuđeno zbog interesa Agencije jer su knjigovodstvene usluge za ovaj vid skuplje za 20-30 evra već, pre svega, zbog interesa svojih kljenata.

 

 Ukoliko ste zainteresovani javite se u KCM Beograd, naše knjigovođe su uvek spremne da izađu u susret.Dodatna objašnjenja ne naplaćujemo.