Grad Beograd objavio podatke o savetniku pacijenata

2017-05-27 23:24:51Postavio Miloš Milutinović

Uputstvo o isticanju firme - za zdravstvene ustanove:

U smislu Člana 40. stav 3. Zakona o pravima pacijenata (“Službeni glasnik RS” broj 45/14), podatke koje na vidnom mestu treba da istakne zdravstvena ustanova, privatna praksa , organizaciona jedinica visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost i drugo pravno lice koje obavlja određene poslove iz zdravstvene delatnosti, a koji se odnose na savetnika pacijenata, za teritoriju grada Beograda, su :

Kancelarija za zaštitu prava pacijenata
Ime i prezime : Mladen Belojević
Adresa : Beograd, Tiršova 1, kancelarija broj 9
Radno vreme : 07 i 30 do 15 i 30
Telefon : 011/360-56-34
mail : savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs